Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 28, S. 9 (2017) Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích đến thái độ và hành vi của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tóm tắt
LÊ CHÍ CÔNG, HỒ HUY TỰU
 
S. 245 (2011) Ảnh hưởng của quy hoạch “treo” đến tình trạng nghèo đói ở vùng ven đô thị Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT, HUỲNH HỮU THỌ
 
S. 265 (2012) Ảnh hưởng của quy mô đến lợi nhuận của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT
 
T. 26, S. 2 (2015) Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
Trần Hoàng Ngân, Trần Phương Thảo, Nguyễn Hữu Huân
 
S. 290 (2014) Ảnh hưởng của thành viên nữ trong hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết Tóm tắt
Hoàng Cẩm Trang, Võ Văn Nhị
 
S. 282 (2014) Ảnh hưởng của thái độ đối với rủi ro đến quyết định đầu tư trong điều kiện không chắc chắn về thị trường đầu ra của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ
 
T. 28, S. 10 (2017) Ảnh hưởng của thông tin miễn nhiệm nhân sự cấp cao đến giá cổ phiếu Tóm tắt
VÕ XUÂN VINH, ĐẶNG BỬU KIẾM
 
S. 261 (2012) Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm Tóm tắt
NGUYỄN HÒA NHÂN, ĐẶNG TÙNG LÂM
 
T. 27, S. 3 (2016) Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang Tóm tắt
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG, NGÔ THỊ HỒNG, TRẦN TRIỆU KHẢI
 
S. 279 (2014) Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn VN Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI, TRẦN QUANG BẢO
 
S. 287 (2014) Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến việc chia sẻ tri thức của nhân viên trong ngành xây dựng VN Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Lập, Phạm Quốc Trung
 
T. 26, S. 3 (2015) Ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP, NGUYỄN MINH KIỀU
 
T. 28, S. 5 (2017) Ảnh hưởng của đặc điểm công ty đến sự điều chỉnh lợi nhuận sau kiểm toán: Trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN VIỆT, NGUYỄN VĂN HƯƠNG
 
T. 26, S. 4 (2015) Ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp đến mức độ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt
PHẠM NGỌC TOÀN, HOÀNG THỊ THU HOÀI
 
S. 251 (2011) Ảnh hưởng vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triễn dự án bất động sản Tóm tắt
HUỲNH THANH ĐIỀN
 
S. 243 (2011) ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, TRẦN CÔNG LUẬN
 
S. 247 (2011) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN ĐỂ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀ HỢP ĐỒNG GIAO SAU Tóm tắt
BÙI PHÚC TRUNG
 
S. 254 (2011) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
TRẦN THU VÂN, NGUYỄN THỊ GIANG
 
S. 257 (2012) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH VAY VỐN TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
ĐẶNG THANH SƠN
 
S. 248 (2011) ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BLACK-SCHOLES-MERTON ĐỂ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Tóm tắt
BÙI PHÚC TRUNG
 
S. 246 (2011) ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU Tóm tắt
NGUYỄN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM
 
S. 268 (2013) Ứng dụng Internet để công bố thông tin - Khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc VN30 Tóm tắt
PHẠM ĐỨC HIẾU
 
S. 290 (2014) Ứng dụng mô hình Fama-French 3 nhân tố cho VN: Cách tiếp cận mới về phân chia danh mục đầu tư Tóm tắt
Võ Hồng Đức, Mai Duy Tân
 
T. 28, S. 5 (2017) Ứng dụng mô hình TPB và TAM trong nghiên cứu sự chấp nhận thẻ tín dụng của người tiêu dùng Việt Nam Tóm tắt
VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN, TRỊNH HOÀNG NAM
 
T. 27, S. 10 (2016) Ứng dụng mô hình định giá tài sản năm yếu tố để giải thích tỉ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt
VÕ XUÂN VINH, ĐẶNG QUỐC THÀNH
 
26 - 50 trong số 695 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124