Chi tiết về Tác giả

BÁ THANH, TRƯƠNG

 • S. 239 (2010) - Bài viết
  Phương pháp kế toán ngược dòng trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tức thời (JIT)
  Tóm tắt
 • S. 236 (2010) - Bài viết
  Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng
  Tóm tắt
 • S. 238 (2010) - Bài viết
  NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM QUA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TẠI ĐÀ NẴNG
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124