Chi tiết về Tác giả

BẢO DƯƠNG, PHẠM

  • T. 28, S. 7 (2017) - Bài viết
    Nghiên cứu chuỗi giá trị miến dong tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
    Tóm tắt
  • S. 270 (2013) - Bài viết
    Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hoa cúc của huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124