Chi tiết về Tác giả

ANH PHONG, NGUYỄN

 • S. 264 (2012) - Bài viết
  Tác động của thanh khoản đến suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán VN
  Tóm tắt
 • S. 246 (2011) - Bài viết
  VẬN DỤNG MÔ HÌNH BỐN NHÂN TỐ TRONG ĐO LƯỜNG SUẤT SINH LỜI CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HCM
  Tóm tắt
 • S. 240 (2010) - Bài viết
  Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ ở các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM
  Tóm tắt
 • S. 234 (2010) - Bài viết
  Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.HCM
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124