Chi tiết về Tác giả

NGOC̣ GIÀU, LA

  • T. 27, S. 4 (2016) - Bài viết
    Phản ứng của thị trường với thông báo đăng kí giao dịch cổ phiếu của nhà quản lí
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124