Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN NGỌC THẢO, LÝ

  • S. 250 (2011) - Bài viết
    Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124