S. 277 (2013)

Mục lục

Bài viết

Kì vọng và cảm nhận của khách hàng về dịch vụ xe khách liên tỉnh chất lượng cao Tóm tắt
Bùi Thanh Tráng 49-61
Phát triển bền vững du lịch duyên hải miền Trung theo cách tiếp cận chuỗi giá trị Tóm tắt
Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Thế Giới 02-11
Những vấn đề thách thức đến sự phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản Bến Tre Tóm tắt
Nguyễn Văn Hiếu 12-20
Giữ uy tín với khách hàng khi không thể tránh lỗi dịch vụ: Mô hình nghiên cứu từ cảm xúc đến hành vi Tóm tắt
Võ Thị Thanh Thảo, Phạm Ngọc Thúy 38-48
Phân tích chênh lệch thu nhập theo giới tính ở TP.Hồ Chí Minh bằng hồi quy phân vị Tóm tắt
Trần Thị Tuấn Anh 21-37


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124