S. 231 (2010)

Mục lục

Bài viết

Vận dung ma trận SWOT và QSPM trong việc xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển thị trường ADSL cho Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang đến năm 2015 Tóm tắt
BÙI VĂN TRỊNH, PHAN THỊ TUYẾT NHUNG
Từ cưỡi Trâu chuyển sang cưỡi Hổ Tóm tắt
VŨ KHOAN
Từ tác động của khủng hoảng tài chính thế giới và suy thoái toàn cầu - Những vấn đề đặt ra đối với kinh tế VN năm 2010 Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
Một số giải pháp về nhân lực để phát triển du lịch biển đảo ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Đỗ Văn Xê
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt
MAI VĂN NAM
Định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và mức độ hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thương mại những năm tới Tóm tắt
LÊ DANH VĨNH
Đầu tư công - Kết quả và xu hướng trong tương lai Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC TUYẾN
Nhận định về công tác điều hành chính sách tiền tệ năm 2009 và định hướng phát triển hệ thống ngân hàng, thị trường tiền tệ VN năm 2010 Tóm tắt
NGUYỄN VĂN GIÀU
Thực trạng và định hướng phát triển của Hệ thống kế toán VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
Năm 2009 - Một năm với nhiều sự kiện nổi bật tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tóm tắt
TRẦN ĐẮC SINH


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124