S. 232 (2010)

Mục lục

Bài viết

Thực hiện chính sách tài khóa năm 2009 - 2010 và sự giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Tóm tắt
ĐINH VĂN NHÃ
Chương trình kích thích kinh tế của Chính phủ trong năm 2009 và 2010 Tóm tắt
TRẦN DU LỊCH
Sự mất cân đối trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và những giải pháp khắc phục Tóm tắt
Võ Thanh Thu, NGÔ THỊ HẢI XUÂN
Các yếu tố ảnh hưởng lên chỉ số P/E trên sàn chứng khoán TP.HCM Tóm tắt
VŨ PHÚC THỊNH, NGUYỄN THU HIỀN
Thận trọng trong xây dựng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của VN Tóm tắt
HẠ THỊ THIỀU DAO
Rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại khi thực hiện chính sách kích cầu kinh tế qua hỗ trợ lãi suất và giải pháp Tóm tắt
TRẦN HUY HOÀNG
Các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả quản lý dự án - Áp dụng cho các dự án xây dựng dân dụng ở VN Tóm tắt
NGUYỄN QUÍ NGUYÊN, CAO HÀO THI
Cải cách chính sách thuế nhà, đất ở VN Tóm tắt
BÙI THỊ MAI HOÀI
Thị trường Chứng khoán Việt Nam nhìn từ khía cạnh cung-cầu Tóm tắt
Nguyễn Thị Cành, VÕ ĐÌNH VINH, NGUYỄN THỊ HAI HẰNG


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124