S. 234 (2010)

Mục lục

Bài viết

Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN ANH PHONG, NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
Điều chỉnh không gian tài khóa để phát triển bền vững ở VN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH, BÙI THỊ MAI HOÀI
Các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến xác suất gây ra khủng hoảng tiền tệ tại các nền kinh tế mới nổi: Nghiên cứu thực nghiệm bằng Mô hình cảnh báo sớm và những gợi ý chính sách ổn định vĩ mô cho VN Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài, TRƯƠNG HỒNG TUẤN
Sử dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở VN Tóm tắt
LÊ QUỐC HỘI
Môi trường đầu tư thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP.HCM - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, SỬ ĐÌNH THÀNH, HÀ THỊ NGỌC OANH
Mô hình định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, CHIV VANN DY
Thị trường cá da trơn ĐBSCL, phân tích hành vi người tiêu dùng cá da trơn nội địa Tóm tắt
Đỗ Văn Xê, CHÂU THANH BẢO
Từ những nghi vấn về chính sách kinh tế dạng "Đồng thuận Washington" - Bàn về chiến lược cải cách kế toán VN Tóm tắt
Nguyễn Công Phương
Đô thị hóa và thất nghiệp ở vùng ven Thành phố Cần Thơ Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT, HUỲNH HỮU THỌ


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124