S. 235 (2010)

Mục lục

Bài viết

Nhìn từ góc độ Nhà nước: Doanh nhân Đồng Nai trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế Tóm tắt
PHẠM VĂN SÁNG
Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ở VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
Kế toán tái cấu trúc cơ cấu vốn trong các doanh nghiệp Tóm tắt
PHẠM THỊ THU THỦY
Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại VN Tóm tắt
LÊ TẤN PHƯỚC
Tác động của khủng hoảng tài chính đến kinh tế VN năm 2009 và những đề xuất giải pháp về chính sách tiền tệ năm 2010 Tóm tắt
Trần Hoàng Ngân, NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Vai trò hỗ trợ của Nhà nước đối với phát triển thương mại điện tử tại VN Tóm tắt
HÀ THỊ NGỌC OANH
Thông tin kế toán về kết quả, hiệu quả theo chuỗi giá trị và những ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp VN trong xu hướng hội nhập, phát triển Tóm tắt
HUỲNH LỢI
Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp dệt - may VN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt
NGUYỄN VIẾT LÂM
Mức độ hài lòng của khách hàng khi mua sắm ở các siêu thị điện máy tại TP.HCM Tóm tắt
ĐÀM TRÍ CƯỜNG


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124