S. 236 (2010)

Mục lục

Bài viết

Một số giải pháp nhằm tác động chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của Đồng Nai Tóm tắt
PHẠM VĂN SÁNG
Nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
VŨ THỊ MINH HẰNG, NGUYỄN ANH TUẤN
Hoạt động tín dụng của ngân hàng đóng góp cho sự phát triển kinh tế TP.HCM đến năm 2020 Tóm tắt
LÊ THỊ MẬN
Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại VN Tóm tắt
NGUYỄN XUÂN HƯNG
Để nông nghiệp VN phát triển bền vững Tóm tắt
HOÀNG THỊ CHỈNH
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng hình thức của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
VƯƠNG QUỐC DUY, LÊ LONG HẬU, MARIJKE D'HAESE
Tài chính - Ngân sách VN năm 2010 - Một số dự báo và giải pháp Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC TUYẾN
Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
TRẦN THỊ THANH TÚ
Hoạt động xuất khẩu của VN trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt
LÊ DANH VĨNH
Xu hướng tự do hóa thương mại - Hàm ý về cách tiếp cận của chúng ta Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của nông hộ vùng Trung du ở tỉnh Phú Thọ Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, HOÀNG THỊ THU HUYỀN
Nông nghiệp và nông thôn cần hấp dẫn đầu tư Tóm tắt
NGUYỄN ĐĂNG VANG
Cần xác định lại vai trò và quan điểm điều hành chính sách tỷ giá hối đoái Tóm tắt
VŨ ĐÌNH ÁNH
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ quả điều Bình Phước Tóm tắt
NGUYỄN MINH TUẤN
Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng Tóm tắt
TRƯƠNG BÁ THANH, LÊ VĂN HUY


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124