S. 237 (2010)

Mục lục

Bài viết

Kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng công cụ thuế: Lý thuyết và thực tiễn Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH
Những giải pháp cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp VN Tóm tắt
Võ Thanh Thu
Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng ở thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ thông tin di động Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÔNG LỘC, SỬ QUANG THÁI
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc của lao động tại các khu công nghiệp ở Tiền Giang Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI
Tác động của khủng hoảng kinh tế đến sự hài lòng và xu hướng chuyển đổi việc làm của lao động Tóm tắt
HUỲNH TRƯỜNG HUY
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển các khu công nghiệp - Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, VÕ THANH SƠN
Di dân và phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng Tóm tắt
BÙI QUANG BÌNH
Các yếu tố quyết định lòng trung thành của nhân viên Marketing Tóm tắt
NGUYỄN THỊ MAI TRANG
Ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến vị trí một căn nhà tới giá căn nhà đó tại TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN MINH TUẤN
Liệu pháp "Bàn tay nhà nước" trong khủng hoảng kinh tế thế giới và nhận định lại vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu hóa Tóm tắt
PHẠM THỊ TÚY


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124