S. 241 (2010)

Mục lục

Bài viết

Một số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Tiền Giang Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC TRỌNG
Xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng gỗ xuất khẩu của VN Tóm tắt
ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH, VŨ LÊ THÙY LINH
Kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp và sự bất hợp lý của kế toán chi phí truyền thống Tóm tắt
PHẠM ĐỨC HIẾU
Vai trò của các hoạt động phi nông nghiệp đối với việc xóa đói giảm nghèo ở Trà Vinh Tóm tắt
ĐOÀN THỊ CẨM VÂN, LÊ LONG HẬU, VƯƠNG QUỐC DUY
Quản lý xuất nhập khẩu ở VN nhìn từ góc độ Nhà nước và doanh nghiệp Tóm tắt
LÊ DANH VĨNH
Nghiên cứu các yếu tố văn hóa công ty có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Tóm tắt
Nguyễn Quang Thu, NGUYỄN ĐẠI PHƯỚC TIÊN
Nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm bội chi ngân sách để giảm thâm hụt thương mại của VN Tóm tắt
BÙI QUANG BÌNH
Sự suy giảm tính hữu ích của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp VN và những vấn đề cần đổi mới Tóm tắt
HUỲNH LỢI
Từ mô hình định lượng, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, NGUYỄN HỮU TRÍ
Thị trường nhập khẩu thủy sản EU: Tình hình và đặc điểm Tóm tắt
PHẠM THỊ THANH BÌNH, LÊ MINH TÂM
Cấu trúc lại các ngành sản xuất của VN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Tóm tắt
HÀ VĂN SỰ


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124