S. 242 (2010)

Mục lục

Bài viết

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tài chính . Trường hợp hộ gia đình VN Tóm tắt
PHAN ĐÌNH NGUYÊN
Đồng nhân dân tệ tăng giá tác động tới VN như thế nào? Tóm tắt
NGUYỄN NHÂM
Phân tích thực trạng nguồn và sử dụng nguồn tài chính y tế thực hiện ở TP.HCM Tóm tắt
HOÀNG THỊ THU HỒNG, NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, HOÀNG THỊ THU HÀ
Ảnh hưởng của lạm phát lên hiệu quả của thước đo EVA Tóm tắt
TRỊNH QUANG THIỀU
Cổ phần hóa các tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước: Thực trạng và một số kiến nghị Tóm tắt
ĐOÀN NGỌC PHÚC
Vấn đề cơ cấu và không gian của lạm phát ở VN Tóm tắt
Ngô Quang Thành
Khả năng của chính sách tiền tệ trong việc khắc phục lạm phát cao dài hạn: Phân tích dựa trên luật Taylor cho tình huống VN Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài, NGUYỄN HOÀI BẢO
Hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước tỉnh An Giang Tóm tắt
TÔ THIỆN HIỀN
Phương pháp ghi kép vào tài khoản – Cơ sở hình thành và nguyên tắc ghi kép Tóm tắt
NGUYỄN HỮU CƯỜNG
Một số giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế và dỡ bỏ rào cản nhằm phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tóm tắt
NGUYỄN HỒNG TÂY
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản VN Tóm tắt
Trần Thế Hoàng


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124