S. 245 (2011)

Mục lục

Bài viết

Phát triển khu vực kinh tế tư nhân: Tiếp cận các giải pháp giảm thiểu tác động lấn át và nâng cao tác động hỗ trợ Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài, HUỲNH THANH ĐIỀN
Ứng dụng phương pháp thống kê xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
BÙI PHÚC TRUNG
Ảnh hưởng của quy hoạch “treo” đến tình trạng nghèo đói ở vùng ven đô thị Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT, HUỲNH HỮU THỌ
Phát triển các doanh nghiệp dịch vụ logistics tại VN – Thực trạng và giải pháp Tóm tắt
AN THỊ THANH NHÀN
Nâng cao hiệu quả hoạt động Vietinbank sau cổ phần hóa Tóm tắt
TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH
Đánh giá bước đầu những hạn chế, thách thức về cơ chế và chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía nam Tóm tắt
NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN TẤN PHÁT
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa TP.HCM Tóm tắt
PHẠM XUÂN LAN, PHÙNG THỊ HỒNG THẮM
Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An Tóm tắt
NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ THU CÚC


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124