S. 246 (2011)

Mục lục

Bài viết

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt
PHẠM ĐỨC HIẾU
ÁP LỰC CẠNH TRANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ LẠM PHÁT: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài, HUỲNH THANH ĐIỀN
ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU Tóm tắt
NGUYỄN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, PHẠM NGỌC DƯỠNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI TP.HCM VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN Tóm tắt
TRỊNH THÙY ANH, NGUYỄN THỊ THANH THẢO
ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH BẰNG MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN Tóm tắt
BÙI PHÚC TRUNG
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM: THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI
VẬN DỤNG MÔ HÌNH BỐN NHÂN TỐ TRONG ĐO LƯỜNG SUẤT SINH LỜI CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN ANH PHONG
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt
PHAN THANH HẢI


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124