S. 247 (2011)

Mục lục

Bài viết

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - CHÌA KHÓA CỦA TĂNG TRƯỞNG, THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ VÀ THU NHẬP NÔNG DÂN Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, PHẠM NGỌC DƯỠNG
PHÂN TÍCH THÂM HỤT TÀI KHÓA VÀ THÂM HỤT TÀI KHOẢN VÃNG LAI Ở VIỆT NAM: TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH VAR Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH, BÙI THỊ MAI HOÀI
ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA DANH MỤC CHỈ SỐ VN-INDEX BẰNG MÔ HÌNH GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO Tóm tắt
VÕ THỊ THÚY ANH, NGUYỄN ANH TÙNG
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN ĐỂ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀ HỢP ĐỒNG GIAO SAU Tóm tắt
BÙI PHÚC TRUNG
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CẮT GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU Tóm tắt
NGUYỄN MẠNH TOÀN
TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THUẾ THU NHẬP ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM Tóm tắt
PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT
CỔ PHẦN HOÁ - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ NHÂN MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM Tóm tắt
VÕ THỊ QUÝ
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TIỀN TỆ ĐẾN LẠM PHÁT MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM Tóm tắt
VŨ SỸ CƯỜNG


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124