S. 250 (2011)

Mục lục

Bài viết

Ứng dụng phương pháp Volume Spread Analysis - VSA trong phân tích biến động giá cổ phiếu trên sàn HOSE Tóm tắt
Trần Thị Thùy Linh 40-46
Dự định sử dụng Internet di động: Mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ Tóm tắt
NGUYỄN THỊ MAI TRANG, PHẠM NGỌC THẢO VI 55-61
So sánh hiệu quả kỹ thuật của vụ lúa hè thu và thu đông ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
PHẠM LÊ THÔNG 12-19
Hệ thống phân phối lúa gạo ở Thành phố Cần Thơ Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI 20-24
Kiểm soát tham vọng tài khóa Tóm tắt
NGUYỄN HỒNG THẮNG 47-54
Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người trồng cà phê ở khu vực Tây Nguyên Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, PHẠM NGỌC DƯỠNG 02-06
Tình hình sử dụng vốn vay của nông hộ tại tỉnh Kiên Giang Tóm tắt
ĐẶNG THANH SƠN, BÙI MINH TIẾT 07-11
Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT, SỬ ĐÌNH THÀNH, NGUYỄN QUỲNH HOA, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, TRỊNH THỊ KIM OANH, LÝ NGUYỄN NGỌC THẢO 25-32
Giải pháp ổn định và thu hút lao động chất lượng cao tại TP.HCM Tóm tắt
TRẦN VĂN THIỆN, NGUYỄN SINH CÔNG 33-39


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124