S. 252 (2011)

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢI TRÍ TẠI CÁC SIÊU THỊ Tóm tắt
LÊ VĂN HUY 36-43
KẾ TOÁN THUẾ CHO TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO Tóm tắt
PHẠM QUỐC THUẦN 16-21
VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
HÀ NAM KHÁNH GIAO, LÊ DUYÊN HẰNG 44-53
CHI TIÊU CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ TRONG MÔ HÌNH ĐA BIẾN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH 54-61
TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC TIẾP CẬN NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ VÀ TÁC ĐỘNG HỖ TRỢ Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài, HUỲNH THANH ĐIỀN 22-30
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐÀ NẴNG Tóm tắt
Trần Đình Khôi Nguyên 09-15
CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Võ Văn Nhị, NGUYỄN THỊ KIM CÚC 02-08
20 NĂM NHÌN LẠI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Võ Thanh Thu 31-35


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124