S. 253 (2011)

Mục lục

Bài viết

SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HỆ THỐNG SIÊU THỊ VINATEX-MART Tóm tắt
HÀ NAM KHÁNH GIAO, NGUYỄN TẤN VŨ 09-16
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNGTỚI SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ MEGAVNN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Võ Xuân Vinh, PHẠM THỊ THUỲ TRANG 33-41
SẢN XUẤT LÚA THEO CÔNG NGHỆ MỚI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, ĐOÀN NGỌC PHẢ 42-48
THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN Tóm tắt
BÙI HỮU ĐỨC 02-08
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM SAU 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tóm tắt
HUỲNH ĐỨC THIỆN 57-62
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt
LÊ PHAN THANH HÒA, LÊ PHAN THANH HIỆP 49-56
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ TIỆN LỢI LÊN HIỆU ỨNG TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Tóm tắt
LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT, PHẠM NGỌC THÚY 26-32
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ Tóm tắt
Đinh Thị Thu Oanh 17-25


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124