S. 271 (2013)

Mục lục

Bài viết

Ảnh hưởng của các thuộc tính địa phương đến sự hài lòng của doanh nghiệp du lịch tại Nha Trang Tóm tắt
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Kim Long 36-50
Ý định khởi nghiệp của nữ học viên MBA tại TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
Hoàng Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Chi 10-22
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng Tóm tắt
Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang 51-64
Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở VN Tóm tắt
Nguyễn Hữu Huân 23-35
Xác định mức lãi suất cho vay tối ưu nhằm phát triển các tổ chức tài chính vi mô tại VN Tóm tắt
Lê Văn Luyện 01-09


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124