Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN QUỐC NGHI, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, BÙI VĂN TRỊNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=521ae3ce-c4ac-4964-9485-63460b6d49cbĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124