Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 252 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

20 NĂM NHÌN LẠI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Thu

Tóm tắt


TP.HCM luôn đi tiên phong trong vấn đề phát triển khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất (KCX), bên cạnh những thành tựu, các KCN và KCX của thành phố còn đối diện với những tồn tại và thách thức, cho nên việc đề xuất hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ sẽ góp phần đưa KCN và KCX hoàn thành vai trò tiên phong trong sự nghiệp CNH - HĐH của TP.HCM. Năm 2011, kỷ niệm 20 năm ngày ra đời KCN đầu tiên của TP.HCM (cũng là của cả nước, đó là KCX Tân thuận; kể từ ngày ấy tới nay (5/2011) cả nước đã có 260 KCN, KCX, khu công nghệ cao với tổng diện tích 71.394 ha phân bố trên 57 tỉnh, thành phố, trong đó có 173 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích 43.718 ha, 87 KCN tập trung đang và sẽ xây dựng cơ bản [2,3], ngoài ra còn có hàng nghìn cụm công nghiệp, KCN nhỏ do địa phương quản lý (không kể KCN Dung Quất với tổng diện tích quy hoạch là 14.000 ha), góp phần vào sự phát triển chung của hệ thống KCN cả nước. TP.HCM tính đến thời điểm này có 3 KCX; 12 KCN với tổng diện tích 3.500 ha, chiếm 58% so với tổng diện tích quy hoạch dành cho các KCX, KCN tập trung (6.000 ha). Ngoài ra, có 7 KCN dự kiến thành lập mới đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục pháp lý (Bàu Đưng, Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng, Vĩnh Lộc 3, Lê Minh Xuân 2, Lê Minh Xuân 3, Phú Hữu) với tổng diện tích 1.569 ha và 4 KCN dự kiến mở rộng (Hiệp Phước - giai đoạn 3, Vĩnh Lộc, Tây Bắc Củ Chi, Lê Minh Xuân) với tổng diện tích 849 ha. Như vậy, đến năm 2020, thành phố sẽ có tổng cộng 22 KCN và KCX tập trung với tổng diện tích 5.918 ha.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=308f4a20-bd98-4821-bda3-1b35f614ff03Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124