Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 257 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG TỪ NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH CỦA CỬA HÀNG MẠNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRÊN MẠNG

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Tóm tắt


Thương mại điện tử đang ở giai đoạn khởi đầu tại VN, đem lại cả những cơ hội lẫn thách thức cho nhà bán lẻ trên mạng. Để thành công trong kênh thương mại mới mẻ này, nhà bán lẻ trên mạng cần hiểu rõ thái độ của khách hàng (KH) đối với cửa hàng trên mạng. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu xem quan niệm của KH trực tuyến về những yếu tố chính của cửa hàng mạng ảnh hưởng thế nào tới sự hài lòng của họ, điều này vốn dẫn tới sự gắn bó của họ với cửa hàng mạng. Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật định lượng, dựa trên một cuộc khảo sát qua mạng 204 khách mua sắm trực tuyến. Phân tích hồi quy được dùng để kiểm định giả thuyết rút ra từ khung nghiên cứu. Những yếu tố chất lượng chủ yếu của một cửa hàng mạng được xác định là thiết kế cửa hàng, độ tin cậy và tính tương tác, vốn ảnh hưởng đáng kể tới sự hài lòng của KH. Một khi KH hài lòng với những đặc điểm chủ đạo của cửa hàng, họ sẽ thích mua sắm ở cửa hàng đó. Kết quả này hàm ý rằng nhà bán lẻ trên mạng phải liên tục cải tiến giao diện cửa hàng về mặt mỹ thuật cũng như độ hữu dụng. Họ phải xây dựng niềm tin của KH đối với giao dịch qua cửa hàng mạng và tạo cơ hội cho KH tương tác thường xuyên với cửa hàng để thoả đáp nhu cầu cụ thể của họ, qua đó gia tăng lòng trung thành của họ.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=faad71c7-66a3-4a63-8c33-d68113a17dc4Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124