Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 289 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng

Nguyễn Thị Cành, Phạm Chí Khoa

Tóm tắt


Nghiên cứu áp dụng mô hình KMV-Merton trong tính toán, dự báo xác suất phá sản của các khách hàng doanh nghiệp (KHDN) cho Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương VN (Vietcombank). Với số liệu báo cáo tài chính của 6.398 KHDN được phân tích trong giai đoạn 2008-2012/2013, kết quả nghiên cứu cho thấy xác suất phá sản (Default Probability - DP) của toàn danh mục là 2,6% cùng với mức độ tổn thất khoảng 6.319 tỉ đồng, chiếm khoảng 3,8% dư nợ của toàn danh mục KHDN, trong đó các doanh nghiệp (DN) quy mô nhỏ có xác suất phá sản nhỏ hơn các DN quy mô lớn. Phân theo ngành nghề, ngành có xác suất phá sản thấp nhất là ngành vận tải đường bộ, đường sông, còn ngành có xác suất phá sản lớn nhất là ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện, năng lượng khác và ngành chế biến hải sản. Những ngành, nhóm DN có xác suất phá sản cao, dư nợ cao sẽ gây thất thoát cho ngân hàng nhiều nhất (kết quả nghiên cứu chỉ ra nhóm DN quy mô lớn và các DN ngành chế biến thủy hải sản gây thất thoát cho ngân hàng cao nhất).http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9d5e401d-a3f5-4a73-b4de-b55a777ec330Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124