Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động cho các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐÀO THỊ THU GIANG, TRẦN TÚ UYÊN

Tóm tắt


Phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động được Johnson và Kaplan (1987) đề cập đến trong cuốn Relevance lost: The rise and fall of management accounting như một phương pháp tiến bộ vượt bậc trong việc tính toán chi phí. Từ khi ra đời đến nay, phương pháp này đã được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng, đặc biệt là các nước phát triển như Mỹ, Úc, v.v. và nó đã trở thành công cụ hữu ích trong việc quản trị chi phí và tính giá thành của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại VN, phương pháp này lại không phải là phương pháp kế toán chi phí phổ biến. Vì thế, mục tiêu của nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc vận dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động trong các doanh nghiệp thông qua khảo sát điều tra các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán VN; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khuyến nghị các doanh nghiệp tăng tỉ lệ áp dụng phương pháp này hơn nữa.
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=1774bd1f-25ce-4191-b0c5-0e5240cfc8c6Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124