Chi tiết về Tác giả

Matvienko, V.I

  • S. 11 (2012) - Bài viết
    Mãi mãi không thay đổi tấm lòng thiện cảm và tình hữu nghị giữa nhân dân Nga và Việt Nam
    Tóm tắt