Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Triển vọng nào cho kinh tế thế giới năm 2013

Nguyễn Minh Phong

Tóm tắt


Trên cơ sở nghiên cứu tình hình kinh tế những năm qua, đặc biệt là năm 2012, dự báo của các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế về tình hình kinh tế thế giới, tác giả khái lược triển vọng kinh tế thế giới năm 2013 với xu hướng cải thiện nhẹ về tăng trưởng kinh tế sẽ đậm dần ở hầu hết các khu vực, khối và quốc gia trước khi đạt mức bình thường vào những năm 2014-2015 và tiếp theo; xu hướng nợ công và thất nghiệp sẽ còn tiếp diễn; xu hướng nới lỏng tài chính tiền tệ và áp lực lạm phát sẽ còn tiếp tục; xu hướng đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do và hoạt động mua bán và sáp nhập sẽ được tăng cường.