Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hà Nội xây dựng đội ngũ bí thư đảng bộ phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

Nguyễn Ngọc Ánh

Tóm tắt


Tác giả nêu thực trạng đội ngũ cán bộ bí thư đảng ủy phường trên địa bàn Hà Nội, từ đó đề ra sáu nhóm giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy phường.