Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách Biển Đông của Mỹ hiện nay

Hà Mỹ Hương

Tóm tắt


Tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, trở thành một vấn đề nóng bỏng, thu hút mạnh sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, Mỹ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tình hình Biển Đông. Lợi ích của Mỹ ở Biển Đông đa dạng về tự do hàng hải, kinh tế, chính trị, quân sự và an ninh.