Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào

Trần Quang Quý

Tóm tắt


Sự hợp tác, giúp đỡ giáo dục - đào tạo là một phần quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, có bề dày lịch sử và được tiến hành liên tục, cả về giúp đào tạo học sinh, sinh viên các cấp học, các ngành nghề; giúp đào tạo giáo viên; chương trình, sách giáo khoa, xây dựng trường lớp, trang thiết bị đồ dùng dạy học... Sự hợp tác chặt chẽ và rất hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó thủy chung, bền vững và ngày càng phát triển giữa dân tộc.