Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính nhà nước kiểu mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Bùi Huy Khiên

Tóm tắt


Ngay trong những năm đầu sau Cách mạng háng Tám, khi đất nướcphải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, phải chống lại cả thùtrong, giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chăm lo xây dựng Nhà nước kiểu mới, trong đó có nền hành chính nhà nước của chế độdân chủ cộng hoà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịchHồ Chí Minh, Nhà nước cách mạng non trẻ không những không bị kẻ thù tiêu diệt mà còn có những bước phát triển mới vững chắc vàngày càng giành được nhiều kết quả to lớn.