Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập

Nguyễn Văn Thanh

Tóm tắt


Ngày  2-9-1945,  tại Quảng  trường BaĐình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minhđã  thay  mặt  nhân  dân  Việt  Namtrịnh  trọng  đọc  bản  Tuyên  ngôn  Độc  lập,tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời củanước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nướcdân  chủ  nhân  dân  đầu  tiên  ở  Đông  Nam châu Á. Bản  Tuyên  ngôn Độc  lập mở  ra một  kỷnguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắnliền với CNXH ở Việt Nam và là một văn kiệnlịch sử có giá  trị  to  lớn  trên nhiều  lĩnh vực:chính  trị,  ngoại  giao,  tư  tưởng,  văn  hóa,...Đồng thời, đây cũng là một tác phẩm chínhluận mang tính cách mạng và khoa học sâusắc, góp phần tích cực xây dựng một nền tảngcho một trật tự pháp lý quốc tế mới. Sự ra đờicủa bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 là mộtsự kiện lịch sử trọng đại, phản ánh sự kết tinhnhững phẩm giá cao quý nhất của dân  tộcViệt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử dựngnước và giữ nước. Đồng thời, cũng thể hiệntầm nhìn sâu rộng của Lãnh tụ thiên tài, nhàchiến lược quân sự Hồ Chí Minh.