Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp tục đổi mới toàn diện, mãi xứng đáng là Trường Đảng Trung ương

Tô Huy Rứa

Tóm tắt


Phát biểu của đồng chí TÔ HUY RỨA, Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tại Lễ khai giảngnăm học 2012 - 2013 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minhngày 7-9-2012. Đầu đề do Ban Biên tập Tạp chí đặt.