Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, góp phần vụ đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Tạ Ngọc Tấn

Tóm tắt


Sự hợp tác, giúp đỡ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những khâu quan trọng nhất, lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ Việt Nam - Lào, thể hiện tầm cao của quan hệ đặc biệt, sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng thời, hợp tác đào tạo cán bộ góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó đặc biệt, vun đắp tình đoàn kết giữa hai nước. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có bề dày kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lào, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị và cán bộ lý luận chính trị hành chính nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.