Tạp chí Lý luận Chính trị, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản thiêng liêng vô giá của hai dân tộc chúng ta

Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt


Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời. Trải qua nhiều thử thách, mối quan hệ càng thêm bền chặt, đặc biệt từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, mối quan hệ đã được nâng lên về chất. Quan hệ mẫu mực, thủy chung Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng và vun đắp, được nuôi dưỡng, phát triển bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào qua nhiều thập kỷ. Quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày nay trở thành nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước.