Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

số 56B Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Đầu mối

PGS, TS Vũ Hoàng Công
Tổng Biên tập
Tạp chí Lý luận chính trị
số 56B Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 08042798
Email: tcllct@npa.org.vn

Hỗ trợ

Lê Minh Ngọc
Email: leminhngoc@npa.org.vn