Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG Fe, Cu, Pb, VÀ As TỪ PHẦN THẢI CÓ CHỨA QUẶNG ĐỒNG SUNPHUA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoa, Vũ Văn Tùng, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lê Văn Khỏe, Vũ Thị Hà Mai
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CÂY ỚT (CAPSICUM SSP) TRONG NHÀ LƯỚI TRÊN CƠ SỞ ÁP DỤNG PHẦN MỀM HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN NUTRI.NET SOFTWARE TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Thịnh, Trần Công Hạnh, Đàm Hương Giang
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGHIÊN CỨU LƯU LƯỢNG XE TẠI TUYẾN ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG (THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA) TRONG GIỜ CAO ĐIỂM ĐỂ LÀM RÕ MỨC ĐỘ TẮC NGHẼN CỦA TUYẾN ĐƯỜNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG CẤU TRÚC NANO XỐP TỪ CỤM PHÂN TỬ Zn12O12 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thảo
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC PHÂN TỬ CẤU TRÚC NANO XỐP ZnO KÊNH RỖNG DẠNG LỤC GIÁC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thảo
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY BÁCH BỘ (STEMONA TUBEROSA LOUR.) TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Thị Mai, Phạm Thị Lý, Lê Hùng Tiến, Hoàng Thị Sáu, Trần Trung Nghĩa, Đặng Quốc Tuấn
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY HOA PANSY (VIOLA TRICOLOR. LINN) TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Hà
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CÀ GAI LEO TẠI THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Sáu, Phạm Thị Lý, Trần Thị Mai
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RAU MẦM HỌ CẢI (BRASSICACEAE) TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Ninh, Nguyễn Thị Hòe
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA. L) CÓ NĂNG SUẤT KHÁC NHAU TRỒNG TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trọng, Nguyễn Như Khanh, Vũ Thị Thu Hiền, Ngô Thị Hoản
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ E-BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngân Hà
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV CHI NHÁNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Nương
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU TẨY SẠCH VIRUS TRÊN MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY: KT2, KT3 VÀ VC38 - 6 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân, Nghiêm Thị Hương
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THỜI GIAN SỐNG VẬN CHUYỂN VÀ THỜI GIAN SỐNG LƯỢNG TỬ TRONG MÔ HÌNH GIẾNG LƯỢNG TỬ PHA TẠP MỘT PHÍA Tóm tắt   PDF
Ngọ Thị Lan, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Văn Cần
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THỪA SỐ DẠNG CHẮN ĐỂ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHA TẠP LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ Tóm tắt   PDF
Trần Mai Loan, Trần Thị Hải, Nguyễn Văn Cần
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG DÂY CÔNG SUẤT NHỎ Tóm tắt   PDF
Trần Hùng Cường, Lê Phương Hảo
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN (ACTINOMYCETES) ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NGẬP MẶN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG (TỈNH THANH HÓA) CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM FUSARIUM OXYSPORUM Tóm tắt   PDF
Hà Thị Phương, Trần Thị Hải Yến
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY TRỒNG TRÊN CHÂN ĐẤT HAI VỤ LÚA HUYỆN THẠCH THÀNH ĐỂ TĂNG QUỸ ĐẤT TRỒNG CÂY VỤ ĐÔNG Tóm tắt   PDF
Lê Hoài Thanh, Lê Văn Ninh, Lê Hữu Cần
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LIỀU LƢỢNG PHÂN LÂN THÍCH HỢP CHO GIỐNG LẠC L27 TRONG VỤ XUÂN 2014 - 2016 TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ân, Nguyễn Thanh Bình
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ DƯỚI CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TƯƠNG LAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Thương
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRUNG BÌNH DI ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Đại, Thiều Thị Thùy
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA L.) TRỒNG TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trọng, Hà Thị Hương
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA FLORFENICOL ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT THỦY SINH Tóm tắt   PDF
Lê Huy Tuấn, Bùi Thị Dịu, Lê Thị Ánh Tuyết
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hiến
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn NHÂN VẬT “XUỐNG CẤP” TRONG KỊCH CỦA SAMUEL BECKETT Tóm tắt   PDF
Lê Thúy Hằng
 
126 - 150 trong số 251 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>