Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP HIỆN TRẠNG THỰC VẬT RỪNG PHÒNG HỘ CHẮN GIÓ, CHẮN CÁT BAY TẠI TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lại Thị Thanh, Lê Văn Tuất
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hợi
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn KÝ ỨC TUỔI THƠ - NƠI TRỞ VỀ CỦA CÁC TÁC GIẢ HỒI KÍ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1985 Tóm tắt   PDF
Kiều Thu Huyền
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KẾT CẤU PHÂN MẢNH TRONG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NGÃ XUỐNG CỦA SAMUEL BECKETT Tóm tắt   PDF
Lê Thúy Hằng
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Văn Tiến, Nguyễn Thị Dung
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LƢỢNG BÓN VI LƢỢNG MANGAN (MN - EDTA) KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BC15 TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Lan Thương
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI VÀ THỜI VỤ GIEO CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA THUẦN HƯƠNG THANH 8 TẠI THỌ XUÂN TRONG VỤ XUÂN 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan, Tống Văn Giang, Lê Thị Khánh, Nguyễn Trường Minh
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG GA ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT HẠT LÚA LAI F 1 TỔ HỢP TH7-2 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Lê Thị Thanh, Nguyễn Thị Mai, Lê Hữu Cơ
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI MẠ VÀ SỐ DẢNH CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BẮC THỊNH TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN (SRI) Ở VỤ XUÂN 2017 TẠI THIỆU HÓA - THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Trần Thị Tâm, Mai Nhữ Thắng
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIEO ƯƠM HẠT GIỐNG BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS HOW) PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Luôn, Lê Chí Hoàn, Trần Trung Nghĩa, Phạm Văn Cường, Nhữ Mai Thuật
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA CHUỘT TRONG VỤ XUÂN Ở HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hường, Hoàng Thị Lan, Lê Thị Thanh Huyền
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH GIỐNG LÚA NẾP CẨM THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Ân, Nghiêm Thị Hương, Lê Thị Thanh Huyền
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LÚA JAPONICA TRONG VỤ XUÂN NĂM 2017 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Tống Văn Giang, Mai Nhữ Thắng, Nguyễn Bá Thông, Lê Ngọc Quân
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI NĂNG SUẤT CHẤT LƢỢNG CAO, CÓ MÙI THƠM TRONG VỤ XUÂN TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Mai Nhữ Thắng, Lê Hữu Cơ
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CAO, CÓ MÙI THƠM TRONG VỤ XUÂN 2017 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Thông, Mai Nhữ Thắng, Đặng Thế Hoan
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG ĐẬU TƢƠNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CAO SU THỜI KỲ KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Hoài Thanh, Lê Hữu Cần, Lê Đăng Ninh
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KẾT QUẢ TẠO VECTOR BIỂU HIỆN PET-21A (+) MANG ĐOẠN GEN MÃ HÓA EPITOPE KHÁNG NGUYÊN CYFRA21-1 Tóm tắt   PDF
Lê Đình Chắc
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN VỤ XUÂN NĂM 2016 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan, Mai Nhữ Thắng, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Loan
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LOÀI XÉN TÓC ĐEN DORYSTHENES WALKER (WATERHOUSE. 1984) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Thế Nhã, Lê Văn Ninh
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VỀ KHÍ CACBONIC PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ MẠNH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoa, Hà Thị Phương
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ KHÔI PHỤC XẤP XỈ HÀM TRONG KHÔNG GIAN BESOV BẰNG B-SPLINES Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Cường, Mai Xuân Thảo
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hương
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN VÀ AI CẬP NUÔI TẠI YÊN ĐỊNH, THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Tống Minh Phương, Hoàng Thị Bích, Nguyễn Thị Hương
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CHIM TRĨ ĐẦU ĐỎ NUÔI NHỐT TRONG NÔNG HỘ TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Mai Danh Luân
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp KHUẾCH ĐẠI GEN SSIV MÃ HOÁ CHO STARCH SYNTHASE (SS) Ở GIỐNG SẮN KM140 BẰNG PHƢƠNG PHÁP RT- PCR Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Hồng, Phạm Bích Ngọc, Lê Thu Ngọc
 
51 - 75 trong số 216 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>