Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI MÔNG Ở HUYỆN MƯỜNG LÁT, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thế, Phan Như Đại
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ BẢO TOÀN GIỚI HẠN THUẬN QUA LẤY TỔNG TRỰC TIẾP Tóm tắt   PDF
Lê Quang Huy
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ BẤT BIẾN CỦA GIỚI HẠN THUẬN QUA PHÉP LẤY THƯƠNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Bích Hà, Lê Xuân Dũng
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN ĐỐI VỚI HỌ CÁC ÁNH XẠ S-ĐƠN ĐIỆU TRONG KHÔNG GIAN BANACH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Thuần
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Hậu, Trần Trung Tình
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Cẩm Vân
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA TỪ “THẤY” TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO Tóm tắt   PDF
Lê Thị Bình
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA SILIC (SiO2) ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG ĐỔ CỦA CÓI BÔNG TRẮNG (C. MALACCENSIS TEGETTIFORMIS ROXB.) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Chính, Lê Thị Thanh Huyền, Đàm Hương Giang
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRẠNG THÁI ĐAN RỐI TRONG BỘ GHÉP PHI TUYẾN KIỂU KERR ĐƯỢC BƠM TRÊN HAI MODE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG BỊ XÂM THỰC BỞI MUỐI SUNPHAT Tóm tắt   PDF
Mai Thị Ngọc Hằng, Lưu Đình Thi, Hà Văn Sơn
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn CẢM THỨC SINH THÁI TRONG VĂN CHƯƠNG VÕ HỒNG Tóm tắt   PDF
Trần Viết Thiện
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ CẤU TRÚC CỦA IĐÊAN NGUYÊN TỐ CỦA VÀNH ĐA THỨC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Bích Hà
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ CẤU TRÚC CĂN CỦA IĐÊAN ĐƠN THỨC Tóm tắt   PDF
Lê Quang Huy, Hoàng Thị Minh Nhàn
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ - AN NINH ASEAN (APSC) VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Sĩ Hưng
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG TRONG TRONG NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XXI Tóm tắt   PDF
Lê Sỹ Hưng
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN NGOẠI THƯƠNG CỦA THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAM THỜI THUỘC ĐỊA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Định
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP CHẤT LƯỢNG TRỨNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÀU SẮC VỎ TRỨNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VỎ TRỨNG CỦA GÀ WHITE LEGHORN, BLUE VÀ CON LAI (WL*BLUE) Tóm tắt   PDF
Đỗ Ngọc Hà, Lê Thị Ánh Tuyết
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ NHÂN GIỐNG QUẾ (CINNAMOMUM CASSIA BLUME) BẰNG HẠT TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐẰN HUYỆN THƢỜNG XUÂN, TỈNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Huyền, Đinh Thị Thuỳ Dung
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHẦN LAN MỘT GÓC NHÌN THAM CHIẾU CHO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Lê Thị Phượng
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRUỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Thủy
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM CỦA MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH KIỂU THỦY ĐỘNG LỰC HỌC NGẪU NHIÊN CÓ TRỄ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đà
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM ĐỐI VỚI MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt   PDF
Lê Trần Tình, Mai Xuân Thảo, Nguyễn Thị Sâm
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VỚI SỰ TRỢ GIÚP PHẦN MỀM TOÁN HỌC MAPLE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Học
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ Ở CÁC LÀNG VEN BIỂN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH HIỆN ĐẠI HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Việt Hưng
 
S. 36 (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở THANH HÓA - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung
 
26 - 50 trong số 251 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>