Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hồng, Mai Thị, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Hồng, Nguyễn Thị Minh, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hồng, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Hồng, Trịnh Lan, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hồng, Trịnh Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Hồng Điệp, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Kinh tế-QTKD
Hội, Huỳnh Tấn, Trường Đại học FPT, TP. Hồ Chí Minh
Hợi, Lê Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Hiến, Phạm Thị
Hiếu, Lê Quang
Hiền, Lê Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Hiền, Nguyễn Thị
Hiền, Trần Thị, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Hiền, Vũ Thị Thu, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hiểu, Lê Văn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lai, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
Hoa, Lê Thị, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Hoan, Nguyễn Văn, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Hoan, Nguyễn Văn, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Hoan, Đặng Thế, Học viên cao học
Hoài, Lê Thị, Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức
Hoàn, Lê Chí, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ
Hoàn, Lê Chí, Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ
Hoàng, Đinh Huy, Giảng viên khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh
Hoàng Hương, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Giáo dục Mầm Non, Trường Đại học Hồng Đức
Hoàng Mai, Hồ Thị, Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Hồng Đức

101 - 125 trong số 349 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>