Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Duẩn, Vũ Văn, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Lê Thị, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn
Dung, Lê Thị, NCS Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Dung, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Trịnh Phương, NCS. Trường Đại học Khoc học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Dung, Đinh Thị Thùy, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Đinh Thị Thuỳ, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Duyên, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Hoàng Văn, Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Lê Xuân, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Lê Xuân, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Nguyễn Văn, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Dũng, Nguyễn Tiến, Giảng viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh
Dũng, Trần Quang, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dương, Nguyễn Huy, Trung tâm Nghiên cứu-Ứng dụng KHCN
Dương, Đỗ Ngọc, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

E

Eremin, S.A., Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxôp

G

Giang, Lê Thị, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Giang, Tống Văn, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Giang, Tống Văn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông
Giang, Tống Văn, Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Giang, Tống Văn, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa
Giang, Đàm Hương, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

H

Hà, Hoàng Thị, Trường THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa

51 - 75 trong số 405 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>