Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

C

Châu, Phạm Văn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Chính, Hoàng Văn, Khoa Khoa học Tự nhiên
Chính, Lê Sỹ, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức
Chính, Lê Huy, Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức
Chính, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại Học Hồng Đức
Chắc, Lê Đình, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Chắc, Lê Đình, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên
Chiến, Vũ Văn, Trung tâm Nghiên cứu-Ứng dụng KHCN
Chinh, Đỗ Thị, Học viên cao học
Cơ, Lê Hữu, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Cường, Lê Văn, Phòng Hành chính Tổng hợp
Cường, Nguyễn Văn, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cường, Nguyễn Mạnh, Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
Cường, Phạm Văn, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa
Cường, Trần Hùng, Giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức

D

Dịu, Bùi Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Diệp, Lê Thị, Giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức
Duẩn, Vũ Văn, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Lê Thị, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn
Dung, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Trịnh Phương, NCS. Trường Đại học Khoc học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Dung, Đinh Thị Thùy, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Dung, Đinh Thị Thuỳ, Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
Duyên, Nguyễn Thị, Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

26 - 50 trong số 349 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>